Regelgeving Nederland

Ontheffingen

Ontheffing voor ondeelbare lading nodig vanaf: 22,00 x 3,00 x 4,00 x 50.000 kg.

In Nederland wordt er onderscheid gemaakt tussen een langlopende ontheffing en een incidentele ontheffing.

Langlopende ontheffing:

Een langlopende ontheffing kan worden aangevraagd op het kenteken van een trekker, of van een oplegger. De langlopende ontheffing is in Nederland een jaar geldig. De maximale afmetingen zijn:

Trekker: 22,00 x 3,50 x 4,25 x 50.000 kg.
Oplegger: 27,50 x 3,50 x 4,25 x 100.000 kg.

Voor een langlopende ontheffing geldt dat de maximale afmetingen afhankelijk zijn van de technische mogelijkheden van het voertuig.

Incidentele ontheffing:

Wanneer een langlopende ontheffing niet toereikend is, dan kan een incidentele ontheffing worden aangevraagd. Een incidentele ontheffing is minimaal vier, en maximaal twaalf, weken geldig.

Begeleidingen

Als het gaat om regelgeving omtrent transportbegeleiding wordt er in Nederland een onderscheid gemaakt tussen het onderliggend wegennet en het bovenliggend wegennet.

In grote lijnen kunnen onderstaande schema’s worden aangehouden:

Onderliggend wegennet:

Lengte (m) Breedte (m) Massa (kg) Aantal begeleiders
22,00 – 27,50 3,00 – 3,50 - -
27,51 – 32,00 3,51 – 4,00 - 1
32,01 – 50,00 4,01 – 4,50 - 2
> 50,01 > 5,01 >100.000 2

Bovenliggend wegennet; autosnelwegen, inclusief N2, N3, N7, N15, N57 (Rotterdam – Brielle):

Lengte (m) Breedte (m) Massa (kg) Aantal begeleiders
22,00 – 40,00 3,00 – 4,00 - -
40,01 – 50,00 4,01 – 4,50 - 1
- 4,51 – 5,00 - 2
> 50,00 > 5,01 >100.000 2

Zelfrijdende werktuigen

Voor zelfrijdende werktuigen, zoals mobiele kranen, geldt andere regelgeving. In dit geval is er een ontheffing benodigd indien:

Breedte > 3,00 m.

Lengte > 20,00 m.

Aslast > 12.000 kg.

Massa > 60.000 kg.

 

Transportbegeleiding wordt voorgeschreven indien de massa groter is dan 84.000 kg.  

 

Rijtijden

Ook met betrekking tot rijtijden wordt er onderscheid gemaakt tussen het bovenliggend en onderliggen weggennet. Hieronder een overzicht van de rijtijden. Wat betreft de zaterdag en zondagen gelden in principe geen beperkingen, maar is advies van de wegbeheerder bepalend.

Onderliggend wegennet:

Lengte (m) Breedte (m) Massa (kg) Rijtijden
40,01 – 50,00 - - 10:00 – 15:00 en 20:00 – 06:00
> 50,00 - - 20:00 – 06:00
- 4,01 – 4,50 - 10:00 – 15:00 en 20:00 – 06:00
- 4,51 – 5,00 - 20:00 – 06:00
- > 5,00 - 22:00 – 06:00
- - > 100.000 10:00 – 15:00 en 20:00 – 06:00

Bovenliggend wegennet:

Lengte (m) Breedte (m) Massa (kg) Rijtijden
40,01 – 50,00 - - 10:00 – 15:00 en 20:00 – 06:00
> 50,00 - - 20:00 – 06:00
- 4,01 – 4,50 - 10:00 – 15:00 en 20:00 – 06:00
- 4,51 – 5,00 - 20:00 – 06:00
- > 5,00 - 22:00 – 06:00
- - > 100.000 10:00 – 15:00 en 20:00 – 06:00